©2019 by AS INŠTRUKCIJE.

Maturitetna predavanja - ANGLEŠČINA

Predavanje bo sestavljeno iz dveh delov. V obeh delih bomo najprej predstavili tipe maturitetnih nalog, kriterije in smernice za reševanje, kasneje pa se bomo posvetili pregledu glavnih slovničnih tem, najpogostejšim napakam in napotkom za pisanje daljših sestavkov. Skupaj bomo rešili tudi nekaj primerov nalog (gap fill) in sestavili osnutek za enega od pisnih sestavkov.


1. del: SLOVNICA, BESEDIŠČE, SLUŠNO RAZUMEVANJE – kriteriji in tipi nalog – osnovne smernice za reševanje – slovnica in besedišče (besedotvorje, členi, trpnik in tvornik, poročani govor, pogojni in prilastkovi odvisniki …) – gap fill (one word per space): orientacija v besedilu – najpogostejše slovnične in pravopisne napake – smernice za slušno razumevanje


2. del: PISNO SPOROČANJE – predstavitev kriterijev za ocenjevanje pisnih sestavkov – zgradba in navodila za pisanje posameznih besedilnih vrst (članek, poročilo, uradno pismo, e-mail, argumentativni esej) – pisanje osnutka – organizacija in povezovanje besedila (sentence connectors) – jezikovni register in najpogostejše napake)